Skip to main content

Formularz reklamacyjny

  Zdjęcie dostarczonego kartonu (PDF/JPG)

  Zdjęcie uszkodzenia/złego wykonania (PDF/JPG)

  Skan protokołu reklamacyjnego od kuriera (PDF/JPG)


  © Litex HoReCa Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
  KRS: 0000993871, REGON: 523280196, NIP: PL , Kapitał zakładowy: 13.500.000,00 PLN