Skip to main content

Handmade

Somebunny works in a secret lab, in a secret location. He personally hand-makes all our little furniture. Countless experiments, loads of work, and so much thinking – are involved, but the outcome is worth it. 

© Litex HoReCa Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000993871, REGON: 523280196, NIP: PL 6222844434, Kapitał zakładowy: 13.500.000,00 PLN